accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Pla Estratègic

El projecte estratègic del Consell de Transparència i Bon Govern conté els grans eixos d'actuació en els termes exposats en la compareixença de la Presidenta a la Comissió d'Hisenda i Administracions Públiques del Congrés dels Diputats, el passat 20 de novembre de 2014.

Tal com es va manifestar en aquell moment, el projecte esdevindrà Pla Estratègic un cop aprovat per la Comissió de Transparència i Bon Govern i un cop incorporats els suggeriments i les aportacions de la pròpia Comissió, així com les de les institucions públiques, les organitzacions, les universitats i els agents socials, i les aportades pels ciutadans a través de les vies de participació obertes.

Información institucional, organizativa y de planificación