accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Departament de Comunicació

icones relacionades amb la comunicacion digital

El Departament de Comunicació s'encarrega de definir i executar l'estratègia de comunicació de l'organisme així com de dur a terme totes les accions de l'Eix comunica del pla estratègic del Consell de Transparència i Bon Govern.

Si ets d'un mitjà de comunicació i vols contactar amb el departament de comunicació del Consell de Transparència i Bon Govern, per favor, escriu-nos un correu a: prensa@consejodetransparencia.es

Des d'aquest departament es gestionen les relacions amb els mitjans de comunicació, la web del Consell de Transparència i Bon Govern, la imatge institucional, les xarxes socials...

 

Segueix-nos en...

@ConsejoTBG Facebook Youtube

 

 

 

Eix comunica

Les accions compreses en l'eix comunica són fonamentals perquè peça en la societat i en les Administracions Públiques una adequada cultura de transparència.

La llei de transparència estableix en la seva exposició de motius, que "solament quan l'acció dels responsables públics se sotmet a escrutini i quan la ciutadania poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, podem parlar d'un procés de canvi". És necessari que els promotors de la transparència fem saber a la ciutadania, a les institucions, a les organitzacions públiques i privades que la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern, han vingut a quedar-se i que per tant no es baixarà la guàrdia en les finalitats que ho garanteixen.

L'eix comunica és un eix transversal ja que haurà de treballar-se en tots els sectors de la societat i haurà d'utilitzar tots els mecanismes i desenvolupaments existents per fer-se present com a instrument viu de canvi de paradigma.

Les mesures agrupades entorn de/entorn d'aquest eix afectaran, d'una banda, al propi Consell, organisme que té com a finalitat promoure i vigilar la situació i l'avanç de la transparència a Espanya i que redoblarà els seus esforços per arribar a tots els organismes, institucions i persones. I, per una altra, a la ciutadania, que haurà de prendre consciència que l'exigència i el bon funcionament de la transparència depèn en gran part d'ells, ja que de les iniciatives derivades de l'exercici del dret a saber neixen la consciència ciutadana i reverteixen en una societat més crítica, exigent i participativa.

Les Administracions Públiques hauran d'exercitar dins de les seves parets la gestió del canvi, explicant i formant als empleats públics perquè no solament siguin cumplidores de l'establert en la Llei, sinó que també funcionin com a innovadors de forma proactiva en la seva millora i desenvolupament.

En aquest context la presència permanent de la transparència resulta imprescindible com a instrument d'activació pública i social.

S'utilitzaran les xarxes socials, com a element de govern obert per difondre i rebre, la percepció ciutadana de l'evolució del marc de transparència, també com a centre de diàleg permanent de la ciutadania que servirà per prendre el pols a la implantació de la llei.

També els la atenció adequada i constant als mitjans de comunicació, que juguen un important paper a través de les seves notícies, valoracions, articles,... i són capaços de crear opinió entorn de/entorn del debat de la transparència.

Centrarem esforços a configurar al Consell de Transparència com a fòrum d'encontre i debat amb tots els sectors de la societat. Es realitzaran convenis amb els representants socials, es crearan fòrums en xarxa i s'obriran els comptes a les xarxes socials més usades per a la difusió i intercanvi d'idees i notícies.

Addicionalment, i a través del portal www.consejodetransparencia.es s'inclourà les notícies d'actualitat, es comunicarà esdeveniments oberts i s'actualitzarà de forma permanent les activitats del Consell.

La comunicació serà intensiva, directa i oberta perquè aconsegueixi a la ciutadania, aspecte on el llenguatge emprat és clau.


Finalment, dins d'aquest eix, fomentarem les polítiques i pràctiques d'informació i comunicació més actives i decidides per part de les Administracions i organismes públics, de manera que aquests superin una actitud reactiva davant les sol·licituds puntuals d'informació per incorporar una actitud proactiva de rendició de comptes de les seves actuacions.