accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Que debes saber para reclamar: reclamar é o teu dereito!

 • Como podes coñecer a información que ten a Administración?

  Acordeón de Como podes coñecer a información que ten a Administración?

  Queres saber, por exemplo, cantos contratos realizou o Ministerio de Ciencia e Innovación, que subvencións outorgou o Ministerio de Educación e Formación Profesional, canto custou a última campaña do Ministerio de Sanidade,... onde buscas esa información?

  1. Na páxina web do Ministerio ou do organismo ou ben o Portal de Transparencia(Abre en nueva ventana) do Goberno.
  2. Se a información é de carácter autonómico ou municipal, na páxina web da túa Comunidade Autónoma e/ou do teu Concello ou nos seus Portais de Transparencia .

  Se non atopases a información que queres, entón tes que preguntar á Administración. Sen preguntas, non hai respostas. Se non sabes o organismo concreto que ten esa información, diríxeche ás oficinas de información da Administración Xeral do Estado(Abre en nueva ventana) , ao teléfono 060(Abre en nueva ventana) ou ás oficinas de información das Comunidades Autónomas(Abre en nueva ventana)

 • Como feixes para preguntar á Administración?

  Acordeón de Como feixes para preguntar á Administración?

  Se a información é de carácter estatal podes acceder de dúas maneiras:

  1. Electronicamente polo Portal de Transparencia (Abre en nueva ventana) ou, se coñeces o organismo responsable, buscando na súa páxina web.

  2. Presencialmente en calquera rexistro público(Abre en nueva ventana)

  Se a información é de carácter autonómico ou local: tes que preguntar á túa Comunidade Autónoma. Todas as Comunidades Autónomas teñen un  Portal de Transparencia.

 • Toda petición de información debe admitirse?

  Acordeón de Toda petición de información debe admitirse?

  Non, a lei de transparencia sinala algunhas causas polas que a túa petición de información pode inadmitirse. Estas son:

  1. As que se refiren a información en curso de elaboración.
  2. As que teñan carácter auxiliar ou de apoio.
  3. As que requira, polo seu contido, un labor previo de reelaboración.
  4. As dirixidas a un órgano que non ten a información, ou cando descoñeza o competente.
  5. As peticións reiterativas ou abusivas.

  Sempre, a aplicación sobre este artigo debe ser restritiva.

 • E se inadmiten a miña solicitude de información téñenmo que xustificar?

  Acordeón de E se inadmiten a miña solicitude de información téñenmo que xustificar?

  Si, sempre terán que xustificarche a causa pola que a túa solicitude de información foi inadmitida. Ademais, o Consello de Transparencia e Bo Goberno estableceu criterios para interpretar as causas de inadmisión que recolle a Lei.

  Sempre é necesario motivar que significa, expor as razóns e a xustificación de por que a causa é aplicable ao caso concreto.

 • Poida que admítase a miña solicitude, iníciese a tramitación e logo denéguenche todo ou parte. Por que?

  Acordeón de Poida que admítase a miña solicitude, iníciese a tramitación e logo denéguenche todo ou parte. Por que?

  A Lei de transparencia tamén recolle uns supostos que limitan o dereito de acceso á información pública.

  É certo que o dereito de acceso á información pública ten que respectar uns límites e uns intereses protexidos. O art. 14 enumera cales son  e o art. 15 protexe a intimidade das persoas e por tanto a súa privacidade segundo ordena a Lei Orgánica de Protección de Datos.

 • Que é o "test do dano"?

  Acordeón de Que é o "test do dano"?

  Tal como explica o Preámbulo da lei de transparencia, é algo necesario para poder aplicar un límite ao dereito de acceso á información. Consiste en pór nunha balanza o interese que se protexe co límite e o interese lexítimo que ampara o coñecemento da información e valorar ambos os para decidir.

 • Quen fai este test?

  Acordeón de Quen fai este test?

  O órgano ao que preguntas, que é o que debe resolver en primeiro lugar. Se é unha reclamación, farao o Consello de Transparencia e Bo Goberno.

 • Serve soamente mencionar un límite para non dar información pública?

  Acordeón de Serve soamente mencionar un límite para non dar información pública?

  Non, é necesario que a súa aplicación sexa xustificada e proporcionada ao obxecto e finalidade da protección e ademais non debe ser xenérica senón referida ao caso concreto.

 • Que pasa se denéganche a información ou non satisfaiche o que che contesta a Administración ou non respóndenche?

  Acordeón de Que pasa se denéganche a información ou non satisfaiche o que che contesta a Administración ou non respóndenche?

  Se quen che denegou a información é a Administración Xeral do Estado ou ben unha Comunidade Autónoma ou Entidad local coas que temos convenio (Asturias, Cantabria, A Rioxa, Estremadura, Castela A Mancha, Comunidade de Madrid, Ceuta ou Melilla),  entón reclama a o  Consello de Transparencia e Bo Goberno. Revisaremos a túa petición de información e decidiremos se a información é pública e, por tanto, hai obrigación de facilitarcha.

  Se pasou máis dun mes desde que formulaches a túa solicitude ao Estado ou a algunha das Comunidades Autónomas que teñen convenio, e non recibiches resposta, tamén podes reclamar ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno, que resolveremos se existe obrigación de facilitarche o pedido.

  Se quen che denegou a información é unha Comunidade Autónoma ou Entidad local coa que o Consello de Transparencia e Bo Goberno non ten convenio, entón terás que dirixir a túa reclamación ao órgano competente da túa Comunidade Autónoma .

 • Que é unha reclamación?

  Acordeón de Que é unha reclamación?

  Se solicitaches información á Administración e denegároncha ou non satisfaiche o que che contestaron ou ben non recibiches resposta ás túas preguntas, podes pór unha reclamación ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno, que se encargará de decidir se a información deben facilitarcha.

  A reclamación é, por tanto, unha petición que fas ao Consello de Transparencia para que revise a decisión da Administración sobre a túa solicitude de información.

 • Sempre que denéguenche información, todo ou parte, podes reclamar?

  Acordeón de Sempre que denéguenche información, todo ou parte, podes reclamar?

  Si, sempre. Na contestación que recibiches é moi conveniente que valores os fundamentos de dereito, onde deban reflectirse as incidencias do procedemento e deberán motivarse as causas de desestimación ou de estimación parcial.

 • Quen pode facer unha reclamación?

  Acordeón de Quen pode facer unha reclamación?

  Todas as persoas teñen dereito a acceder á información pública. E todas as persoas teñen dereito a reclamar, xa sexan persoas físicas ou xurídicas, españois ou estranxeiros.

 • Cando tes que presentar a reclamación?

  Acordeón de Cando tes que presentar a reclamación?

  • Se che contestou o Portal de Transparencia, tes o prazo dun mes desde o día seguinte á súa resposta.
  • Transcorrido máis dun mes sen que recibises contestación (silencio administrativo), podes tamén reclamar.
  • Se a reclamación é na túa Comunidade Autónoma, consulta o apartado de lexislación da túa Comunidade xa que algunhas teñen prazos máis curtos.
 • A quen dirixes a reclamación?

  Acordeón de A quen dirixes a reclamación?

  A nós, ao Consello de Transparencia e Bo Goberno, que somos o órgano independente encargado de velar polo correcto cumprimento da Lei.

  Se a reclamación é sobre unha cuestión de carácter autonómico ou local, tes que dirixirche:

 • Como feixes para pór unha reclamación?

  Acordeón de Como feixes para pór unha reclamación?

  É moi sinxelo.

  • Se queres presentar unha reclamación contra un organismo da Administración do Estado, podes facelo a través da nosa sede electrónica(Abre en nueva ventana) . Primeiro terás que crear un usuario no que che solicitamos: nome, apelido, número de identificación, contrasinal e correo electrónico. Unha vez dado de alta como usuario poderás presentar unha nova reclamación así como facer o seguimento de todas as reclamacións que presentases.
  • Se queres presentar unha reclamación contra un organismo dunha Comunidade Autónoma ou Entidad local coa que o Consello de Transparencia e Bo Goberno ten convenio (Asturias, Cantabria, A Rioxa, Estremadura, Castela A Mancha, Comunidade de Madrid, Ceuta ou Melilla) entón enche este formulario(Abre en nueva ventana) e envíao por correo electrónico a reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es.

   

  En calquera dos dous casos anteriores podes envialo por correo postal ou entregalo presencialmente na nosa oficina ou nun rexistro. Neste suposto, enche o formulario para reclamacións da AGE(Abre en nueva ventana) ou o formulario para reclamacións das CCAA ou EELL(Abre en nueva ventana)

  Se resúltache moi complicado, chámanos ao 912733311 ou ao 912733308 ou ven a vernos na C/ José Abascal, 2. 5ª Planta. Madrid. Estamos a che esperar.

  Atréveche a saber!

 • Onde tes que presentar a túa reclamación?

  Acordeón de Onde tes que presentar a túa reclamación?

  • A través da sede electrónica,(Abre en nueva ventana) se é unha reclamación contra organismos da Administración do Estado. Entregalo a través da sede electrónica ten a vantaxe de que podes realizar o seguimento da túa reclamación.
  • No correo electrónico: se se trata dunha reclamación sobre unha información de Asturias, Cantabria, A Rioxa, Estremadura, Castela-A Mancha, Comunidade de Madrid, Ceuta ou Melilla entón podes encher este formulario(Abre en nueva ventana) e envialo a:  reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es
  • Presencialmente: na sede do Consello de Transparencia e Bo Goberno (rúa José Abascal nº 2 – 5ª planta, 28003 Madrid) ou nun rexistro administrativo.
  • Por correo postal. Enviando o escrito de reclamación á nosa dirección
 • Que ocorre se non sabes facelo?

  Acordeón de Que ocorre se non sabes facelo?

  No Consello de Transparencia e Bo Goberno temos unha unidade de atención ao cidadán:

  • presencialmente na nosa sede (C/ José Abascal, 2, 5ª Planta. 28003 de Madrid),
  • telefonicamente aos números 91 273 33 11 e 91 273 33 08
  • por correo electrónico a: ctbg@consejodetransparencia.es

  Consulta todas as formas nas que che podes dirixir a nós.

 • Canto tardaremos en contestar a túa reclamación?

  Acordeón de Canto tardaremos en contestar a túa reclamación?

  Contestarémosche  nun prazo máximo de tres meses e a nosa decisión será de obrigado cumprimento para a Administración.

 • Se finalmente non me dá a razón o Consello, que podo facer?

  Acordeón de Se finalmente non me dá a razón o Consello, que podo facer?

  A resposta deste Consello pode ser obxecto de recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte a que a recibas, ante os Xulgados Centrais do Contencioso-Administrativo de Madrid, presentando alí os teus argumentos.

 • Custarame diñeiro?

  Acordeón de Custarame diñeiro?

  Si, interpor un recurso contencioso-administrativo require que che acompañe avogado e procurador.

 • E ao revés, se o Consello dáme a razón e a Administración non está de acordo.

  Acordeón de E ao revés, se o Consello dáme a razón e a Administración non está de acordo.

  O organismo público terá que recorrer ao contencioso–administrativo. Neste caso o Consello asumirá como súa a resolución e defenderaa ante os Tribunais.

  Ti poderás personarte se queres, aínda que o Consello de Transparencia e Bo Goberno velará polo teu dereito.

 • Custarame diñeiro se o Consello deume a razón e é a Administración a que non está de acordo?

  Acordeón de Custarame diñeiro se o Consello deume a razón e é a Administración a que non está de acordo?

  A ti non. Os gastos asumiraos o Consello de Transparencia e Bo Goberno.