accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Recursos i jurisprudència

Les resolucions del Consell de Transparència i Bon Govern poden ser recorregudes en via judicial, davant la jurisdicció contenciós-administrativa. En este apartat de la web es poden consultar tots els recursos contra les resolucions del Consell, les preguntes freqüents sobre els recursos i, finalment, totes les sentències que s'han dictat sobre les nostres resolucions.

Es poden consultar tots els recursos contra resolucions del Consell de Transparència i Bon Govern organitzats per recursos de l'Administració General de l'Estat o de les Administracions Territorials. També es pot descarregar en format reutilitzable tota la informació sobre els recursos fent clic en el següent enllaç:

AGE: Recursos contenciosos-administratius contra resolucions del Consell de Transparència i Bon Govern (format .xlsx)

AATT: Recursos contenciosos-administrativoscontra resolucions del Consell de Transparència i Bon Govern (format .xlsx)