accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Portal de Transparència

Estàs en el Portal de Transparència del Consell de Transparència i Bon Govern.

D'acord amb el previst en l'article 5 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern , en el Consell de Transparència i Bon Govern publiquem de forma periòdica i actualitzada la informació el coneixement de la qual siga rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública.

A esta informació se li apliquen els límits continguts en l'article 15 de la Llei 19/2013, els derivats de la protecció de dades de caràcter personal. D'acord amb açò, la informació que conté dades especialment protegides, es fa pública prèvia dissociació dels mateixos.

La informació d'este portal de transparència està revisada a l'abril de 2020.