accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Recursos e xurisprudencia

As resolucións do Consello de Transparencia e Bo Goberno poden ser recorridas en vía xudicial, ante a xurisdición contencioso-administrativa. Neste apartado da web pódense consultar todos os recursos contra as resolucións do Consello, as preguntas frecuentes sobre os recursos e, por último, todas as sentenzas que se ditaron sobre as nosas resolucións.

Pódense consultar todos os recursos contra resolucións do Consello de Transparencia e Bo Goberno organizados por recursos da Administración Xeral do Estado ou das Administracións Territoriais. Tamén se pode descargar en formato reutilizable toda a información sobre os recursos facendo clic na seguinte ligazón:

AGE: Recursos contenciosos-administrativos contra resolucións do Consello de Transparencia e Bo Goberno (Abre en nueva ventana) (formato .xlsx)

AATT: Recursos contenciosos-administrativoscontra resolucións do Consello de Transparencia e Bo Goberno(Abre en nueva ventana) (formato .xlsx)