accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Portal de Transparencia

Estás no Portal de Transparencia do Consello de Transparencia e Bo Goberno.

De acordo co previsto no artigo 5 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno(Abre en nueva ventana) , no Consello de Transparencia e Bo Goberno publicamos de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da súa actividade relacionada co funcionamento e control da actuación pública.

A esta información aplícanselle os límites contidos no artigo 15 da Lei 19/2013,(Abre en nueva ventana) os derivados da protección de datos de carácter persoal. De acordo con iso, a información que contén datos especialmente protexidos, faise pública previa disociación dos mesmos.

A información deste portal de transparencia está revisada en abril de 2020.