accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Consell de Transparència i Bon Govern

Benvinguts a la pàgina web del Consell de Transparència i Bon Govern

La principal meta del Consell, la seva raó de ser, és assolir una millor Administració, més oberta i sobretot més democràtica, caracteritzada per la transparència i el govern obert. Una Administració, en resum, on no hi hagi esferes de foscor.

Aquesta és una empresa que hem d'assolir entre tots. Per això, des de l'honor que suposa presidir per primera vegada en la història de la nostra democràcia un organisme d'aquestes característiques, faig una crida als ciutadans, les institucions públiques, les organitzacions, les universitats, la societat civil i tots els agents socials, perquè col·laborin amb nosaltres en aconseguir una autèntica revolució en la relació de l'Administració amb els ciutadans, en la qual aquests passin de ser dipositaris a ser propietaris de la informació de la què disposen els serveis administratius.

Esther Arizmendi, primera presidenta del Consell