accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Datos e estatísticas da actividade do Consello

O Consello de Transparencia e Bo Goberno leva desde que entrou en funcionamento, en decembro de 2014, rendendo contas á cidadanía da súa actividade. Ao longo deste período o Consello resolveu a favor das cidadáns reclamacións tanto do Estado como das Comunidades Autónomas coas que asinou convenio e atendeu todas as consultas sobre asuntos de transparencia e de aplicación da lei.