accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Resolucións

papeis

Publícanse mensualmente todas as resolucións do Consello. Neste apartado da web poderás consultar os arquivos das resolucións da Administración Xeral do Estado e das Comunidades Autónomas e as súas Entidades locais coas que o Consello de Transparencia e Bo Goberno asinou un convenio para as resolucións das súas reclamacións.

Tamén se pode descargar en formato reutilizable os datos das resolucións (formato .xlxs): resolucións da Administración Xeral do Estado(Abre en nueva ventana) e resolucións das Administracións Territoriais(Abre en nueva ventana)

Para atopar unha resolución concreta a forma máis útil é descargar a folla de cálculo e unha vez atopada mirar a columna do mes de resolución. Despois acode á hemeroteca e búscaa polo mes e o seu número de expediente.

Ademais, o Consello publica periodicamente o seguimento de todas as súas resolucións.