accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Emprego público

Todo o persoal do Consello de Transparencia e Bo Goberno está formada por funcionarios/as de carreira. Non hai persoal eventual nin persoal externo. Por tanto, para participar nos procesos de selección tes que ser funcionario de carreira. A provisión de postos de traballo levará a cabo polos procedementos de concurso e de libre designación con convocatoria pública, tal e como se establece no os artigos 78 e seguintes do Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.(Abre en nueva ventana)

Convocatorias del año 2020

1 puesto por concurso específico

Estado: en proceso

Fecha de la convocatoria: 25 de junio de 2020

Fecha de publicación en BOE: 7 de julio de 2020

Tipo de provisión: concurso específico

Puesto ofertado: Jefe/jefa de servicio (1 puestos A1/A2 - Nivel 26)

Documentos relacionados: