accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Emprego público

personas trabajando alrededor de una mesa

Todo o persoal do Consello de Transparencia e Bo Goberno está formada por funcionarios/as de carreira. Non hai persoal eventual nin persoal externo. Por tanto, para participar nos procesos de selección tes que ser funcionario de carreira. A provisión de postos de traballo levará a cabo polos procedementos de concurso e de libre designación con convocatoria pública, tal e como se establece no os artigos 78 e seguintes do Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.(Abre en nueva ventana)

Convocatorias del año 2020

1 puesto por concurso específico

Estado: en proceso

Fecha de la convocatoria: 25 de junio de 2020

Fecha de publicación en BOE: 7 de julio de 2020

Tipo de provisión: concurso específico

Puesto ofertado: Jefe/jefa de servicio (1 puestos A1/A2 - Nivel 26)

Documentos relacionados:

Convocatorias do ano 2019

4 postos de traballo por concurso específico

Estado: pechado en prazo. En proceso de resolución

Data da convocatoria: 21 de outubro de 2019

Data de publicación en BOE: 5 de novembro de 2019

Tipo de provisión: concurso específico

Postos ofertados:

  • Xefe/xefa de servizo (2 postos A1/A2 - Nivel 26)
  • Secretario/secretaria de subdirector/subdirectora xeral (2 postos C1/C2 - Nivel 15)

Documentos relacionados:

4 postos de traballo de libre designación

Estado: Resolta

Data da convocatoria: 29 de abril de 2019

Data de resolución: 8 de xullo de 2019

Tipo de provisión: libre designación

Postos ofertados:

  • Director/directora da Oficina de Reclamacións de Administracións Territoriais (A1 - Nivel 30)
  • Xefe/xefa da Unidade de apoio (A1 - Nivel 30)
  • Secretario/secretaria de director/directora xeral (C1/C2 - Nivel 17)
  • Subdirector adxunto/ Subdirectora adxunta (A1 - Nivel 29)

Documentos relacionados: