accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Resoluciones de julio de 2021

Estimadas

Resolucións estimadas da AGE de agosto de 2020

Número de expediente

Ministerio ou organismo competente da solicitude Asunto da solicitude de información Motivo polo que se denegou a información
R/0253/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Sanidade Expedientes de compra de material sanitario Información parcial
R/0275/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Traballo e Economía Social Informe preceptivo nunha Comisión de Servizos, en 2016, na Confederación Hidrográfica do Ebro Silencio
R/0276/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Traballo e Economía Social Relación de prazas cubertas por calquera sistema de provisión temporal de postos de traballo Silencio
R/0277/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Traballo e Economía Social Relación de prazas cubertas a diario de provisión temporal de postos de traballo Silencio
R/0283/2020(Abre en nueva ventana) Autoridade Portuaria de Valencia Rescate de concesión de estaleiros Debe presentar a solicitude a través do Portal de Transparencia
R/0301/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Xustiza Resultados estatísticos da proba de acceso á profesión de avogado Art. 18.1.c) reelaboración
R/0305/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Lista de vehículos dados de baixa, históricos e de colección do Corpo Nacional de Policía Silencio
R/0306/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Expediente compra de máscaras FFP2 Información parcial
R/0309/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Igualdade Axenda, retribucións e actividades dos altos cargos Art. 18.1.a) en curso de elaboración ou publicación; segundo motivo: Art. 18.1.c) reelaboración
R/0311/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Sanidade Informe da Comisión de Reprodución Humana Asistida Silencio
R/0318/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital Comisións de servizo e adscricións provisionais autorizadas de 2018 a 2020 Silencio
R/0319/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital Comisións de servizo e adscricións provisionais autorizadas polo Instituto Nacional de Estatística (2018-2020) Silencio
R/0321/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática Caravana de vehículos que esperaban a Pedro Sánchez nun acto de partido Silencio
R/0339/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Facenda Instrucións para o abono dos servizos de automobilismo do Parque Móbil do Estado Art. 18.1.b) información auxiliar ou de apoio; segundo motivo: Art. 18.1.c) reelaboración
R/0340/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Facenda Instrucións para o abono dos servizos de automobilismo do Parque Móbil do Estado Art. 18.1.b) información auxiliar ou de apoio; segundo motivo: Art. 18.1.c) reelaboración
R/0365/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Contrato de arrendamento Silencio
R/0369/2020(Abre en nueva ventana) Confederación Hidrográfica do Ebro, Ou.A. Concesión do salto hidroeléctrico de Lafortunada Cinqueta Silencio

Desestimadas

Resolucións desestimadas da AGE de agosto de 2020
Número de expediente Ministerio ou organismo competente da solicitude Asunto da solicitude de información Motivo polo que se denegou a información
R/0268/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática Reunións da Ministra Información parcial; segundo motivo: Arts. 12 e 13: non é información pública
R/0282/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Instrucións e circulares sobre sobre actuación das Forzas e Corpos de Seguridade Art. 14.1.a) seguridade nacional; segundo motivo: Art. 14.1.e) prevención, investigación e sanción dos ilícitos penais, administrativos ou disciplinarios; outro motivo: Art. 7 Publicidade activa
R/0286/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Instrucións e documentación campañas desinformación, bulos e fake news Art. 18.1.b) información auxiliar ou de apoio
R/0297/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana Comunicacións con empresa de seguridade Aeroporto de Madrid e informes vixiante de seguridade Art. 18.1.b) información auxiliar ou de apoio; segundo motivo: Protección de Datos
R/0302/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Xustiza Informes da Avogacía do Estado sobre o estado de alarma Arts. 12 e 13: non é información pública; segundo motivo: Art. 14.1 f) Igualdade das partes nos procesos xudiciais e a tutela xudicial efectiva
R/0304/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Readmisións activas e pasivas entre España e Francia Información parcial
R/0307/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana Documentación relativa ao tránsito por España da Vicepresidenta de Venezuela Art. 18.1.b) información auxiliar ou de apoio
R/0308/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana Documentación relativa ao tránsito da Vicepresidenta de Venezuela Art. 14.1.e) prevención, investigación e sanción dos ilícitos penais, administrativos ou disciplinarios
R/0310/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Traballo e Economía Social COVID 19: Falta de adopción de medidas de seguridade e saúde no traballo Silencio
R/0313/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Traballo e Economía Social Procedemento polo que se resolve unha Comisión de Servizos Silencio
R/0314/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Dimisión do Director Adxunto Operativo da Garda Civil Arts. 12 e 13: non é información pública
R/0315/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Sanidade Prohibición ou suspensión de manifestacións durante a COVID 19 Arts. 12 e 13: non é información pública
R/0316/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Defensa Nomes e apelidos dos alumnos dos Cursos de Defensa Nacional Información parcial
R/0320/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 Doazón do salario do Vicepresidente 2º do Goberno Art. 18.1.e) repetitiva ou abusiva
R/0323/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Facenda Reunións da Ministra Información parcial; segundo motivo: Art. 18.1.d) non se posúe a información
R/0347/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital Número de test do virus SARS CoV 2 realizados a cada un dos ministros do Goberno Protección de Datos; segundo motivo: Art. 18.1.e) repetitiva ou abusiva
R/0348/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación Probas COVID 19 realizadas ao Ministro Protección de Datos
R/0351/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Expediente I/0050/B/20/6 licitación ordenadores portátiles. Art. 18.1.a) en curso de elaboración ou publicación
R/0371/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 Informes e comunicacións sobre as "Cloacas do Estado" e os "inimigos" entre os medios de comunicación Art. 18.1.e) repetitiva ou abusiva
R/0383/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Política Territorial e Función Pública Criterios para a emisión do informe preceptivo en comisións de servizo interministeriales Información parcial
R/0384/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior As autorizacións a Bildu durante o estado de alarma para visitar a terroristas no cárcere Información parcial; outro motivo: Falta de competencia material
R/0467/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Política Territorial e Función Pública Copia dos expedientes administrativos dos procesos selectivos 2008 2009 e 2017 Art. 18.1.e) repetitiva ou abusiva
R/0471/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Política Territorial e Función Pública Táboa de frecuencias utilizadas polo INAP Art. 18.1.e) repetitiva ou abusiva

Inadmitidas

Resolucións inadmitidas da AGE de agosto de 2020
Número de expediente Ministerio ou organismo competente da solicitude Asunto da solicitude de información Motivo polo que se denegou a información
R/0300/2020(Abre en nueva ventana) Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) Datos tributarios Non acredita representación
R/0303/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Criterios de ingreso na Escala Básica do Corpo Nacional de Policía Información parcial
R/0312/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Traballo e Economía Social Medidas para garantir os meus dereitos fundamentais Silencio
R/0341/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Facenda Catastro Silencio
R/0363/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Política Territorial e Función Pública Táboas de frecuencias de opositores en 2015 e sanción ao INAP Silencio
R/0367/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións Beneficiarios de oficio do Ingreso Mínimo Vital Silencio
R/0373/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Copia de escritos da Garda Civil en proceso selectivo D.A. 1ª. 1 interesado
R/0374/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Universidades Seguimento do expediente do título de Enfermeira Silencio
R/0381/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Política Territorial e Función Pública Probas selectivas de ingreso no Corpo de Técnicos Auxiliares de Informática Silencio
R/0413/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico RPT persoal eventual non funcionario Silencio
R/0415/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana RPT persoal eventual non funcionario Silencio
R/0416/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Política Territorial e Función Pública RPT persoal eventual non funcionario Silencio
R/0418/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Xustiza RPT persoal eventual non funcionario Silencio
R/0419/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Industria, Comercio e Turismo RPT persoal eventual non funcionario Silencio
R/0421/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Facenda RPT persoal eventual non funcionario Silencio
R/0423/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Defensa RPT persoal eventual non funcionario Silencio
R/0424/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital RPT persoal eventual non funcionario Silencio
R/0455/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico Modificación do plan de restauración da CE Quintanilla (Valderredible / Cantabria) Silencio
R/0456/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico Modificación do plan de restauración da CE Quintanilla (Valderredible / Cantabria) Silencio

Arquivadas

Resolucións arquivadas da AGE de agosto de 2020
Número de expediente Ministerio ou organismo competente da solicitude Asunto da solicitude de información Motivo polo que se denegou a información
R/0331/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Xustiza Datos sobre o corpo de auxilio xudicial Información parcial
R/0404/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio do Interior Número de chalecos antibala e antipunzón existentes na Policía Nacional e a Garda Civil Silencio
R/0453/2020(Abre en nueva ventana) Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana Gasto total con motivo da Covid 19 Non se achegaba anexo